FIZYKA II (ELEKTRYCZNOŚĆ I MAGNETYZM)

Wykład ciekawy i prowadzony dość przyjemnie, czasami rozwiązywane też poglądowe zadania na tablicy. Zadania na pisemnym bardzo do przyjęcia. Natomiast jeśli chodzi o ustny, to wydaje mi się, że czasami ocena niewiele ma wspólnego z wiedzą a raczej z widzimisię wykładowcy - warto dobrze zdać pisemny!

Bardzo ciekawy wykład, bogato ilustrowany eksperymentami. Prowadzący wkłada w jego przygotowanie wiele pracy, przez co leży mu na sercu frekwencja, dlatego lepiej się pojawiać, bo potem na egzaminie może być niewesoło ("O, dawnośmy się nie widzieli"). Oczywiście pisemny w pierwszym terminie jest dość łatwy, ustny też, pod warunkiem wykucia się równań Maxwella (większość zdających dostała przynajmniej jedno takie pytanie, a ich nieznajomość kończy egzamin z niepozytywnym wynikiem) i eksperymentów z wykładu (są na slajdach). Egzamin w drugim terminie bardzo łatwy, znaczna część zdających podjechała z 2 na 4+.

Polecam Resnicka-Hallidaya tom 3 do nauki wraz z Fizyką II -. Prowadzący rozwiązując zadania na tablicy komentuje to w jaki sposób się do tego dochodzi. Warto przychodzić na wykłady jak również notować przebieg doświadczeń - aby być w stanie w oparciu o swoją wiedzę później wytłumaczyć dany przykład na egzaminie ustnym. Duży nacisk jest na znajomość praw Maxwella - zarówno w postaci całkowej jak i różniczkowej - warto być biegłym w obu formalizmach i wiedzieć co z czego wynika.