Wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych (ćwiczenia)

  • Ćwiczenia prowadzone rzetelnie i w rozsądnym tempie. Są punkty za aktywność (chodzenie do tablicy), ale jest sprawiedliwy system "zachęcania do przyjścia". Ćwiczenia pozwalają dobrze przygotować się do kolokwiów/egzaminu i jednocześnie można poznać podejście do przedmiotu niż prezentowane przez wykładowcę.
  • ćwiczenia należące raczej do tych łatwych, absolutnie nieporywające.