Garść cytatów:

(po wprowadzeniu operatora delete, operujemy na wskaźniku doctor): "Tylko bardzo proszę nie stosować tego do mnie"
-"Gratuluję. Wygrał Pan stożek czasu. Do odebrania u prof. Głazka."