Metody matematyczne fizyki b (ćwiczenia)

  • Ćwiczenia całkiem niezłe, chociaż czasami bywało niezbyt ściśle i nie zawsze wszystko dało się od razu łatwo zrozumieć, ale to chyba wynika z charakterystyki przedmiotu. Prowadząca bardzo starała się, żeby treść ćwiczeń dotarła do studentów i można było prosić o dodatkowe wyjaśnienia/powtórzenie. Zadania z ćwiczeń i prac domowych były bardzo podobne do zadań na kolokwiach i sprawdzianach.