Termodynamika fenomenologiczna (ćwiczenia)

  • Czasem nieprzygotowuje się do zajęć, często myli się przy tablicy. Zdarza się, że rozwiązuje zadania w błędny sposób (którego zastosowanie na kolokwium skutkuje stratą punktów za zadanie). Zdecydowanie odradzam (a już w szczególności, w zestawienie z wymagającym wykładowcą).