Metody Matematyczne Fizyki C - teoria grup (ćwiczenia)

  • Sympatyczny młody ćwiczeniowiec; przejmuje się, gdy przerabiane zadanie nie jest zrozumiane (i aktywnie stara się to naprawić). Zwykle dobrze orientujący sie w materiale, przygotowany; ma talent dydaktyczny.
  • Najlepszy ćwiczeniowiec jakiego miałam na pierwszym semestrze! Bardzo miły, otwarty na pytania, tłumaczy